Instal·lació d'una màquina desbarbadora Weber

Instal·lació d'una màquina desbarbadora Weber

NOVA INSTAL·LACIÓ FINALITZADA! 🚀


El nostre client, Ekide, és una empresa guipuscoana, tecnològica, puntera i especialitzada en el disseny i fabricació de conjunts d'alt valor afegit mitjançant la integració de components en múltiples materials per a diversos sectors industrials: el ferroviari, l'automoció, de carrosseries d'autobús, l'electromedicina i el nàutic. A més, són especialistes en tres línies de negoci:

  • Enginyeria i Fabricació
  • Útils de Control
  • Visió Artificial

Els nous projectes captats en els sectors de ferrocarril, automoció i electromedicina suposaven un salt de qualitat en l'acabat de les peces i, especialment, en els acabats arrodonits dels cants o vèrtexs -interns o externs- de les peces. La majoria d'aquestes d'alumini de fins 4 mm i, sobretot, en gruixos fins  1 a 2 mm, així com materials de ferro i acer. Aquest era un repte important, amb increments de despeses de producció i augments de períodes de maduració.

Després d'estudiar les necessitats del client, l'equip comercial de Josep Muntal va recomanar una màquina desbarbadora Weber, concretament, el model PT D R2 1100 Compact amb sistema d'aspiració en buit. Un model de màquina desbarbadora amb sistema planetari i amb raspalls especials amb el que s'aconsegueix un acabat uniforme en les peces de gruixos des de 0.5 mm. i un radi exigit (tant intern com extern) depenent de les necessitats de la peça.


Instal·lació d'una màquina desbarbadora Weber

A la decisió de compra es van sumar, a part dels beneficis que l'aportaria la nova màquina desbarbadora Weber:

  • La senzillesa en l'ús de la màquina.
  • La confiança en l'equip tècnic de Josep Muntal.
  • Totes les referències positives respecte al fabricant Weber.

Actualment, el client ha aconseguit reduir considerablement les despeses, els temps de producció i aportar un valor afegit a les feines no exigits, ja que no han de subcontractar el treball d'arrodoniment d'aristes.

A més, gràcies a la incorporació de la màquina desbarbadora Weber en el procés de producció, han pogut organitzar la plantilla d'una forma més flexible, eficient i sense prescindir de cap persona de l'equip. De tenir dos o tres operaris/es per una tasca concreta, ara tenen solament un/a realitzant una feina molt més senzilla i agraïda i, la resta, han pogut destinar-los/les a altres parts de la cadena de producció que quedaven desateses.

S'ha de destacar que, el personal tècnic de Josep Muntal, va deixar totalment muntada i instal·lada la màquina desabarbadora en només 3 dies, finalitzant l'últim d'ells amb la producció continua de les peces del client.

Moltes gràcies per confiar en l'equip de Josep Muntal i en els productes de Weber 😊 La satisfacció dels nostres clients és la nostra raó de ser.