Equip de professionals en deformació metàl·lica

Ajudar al client en tot el seu procés de producció és la nostra raó de ser.
LA NOSTRA FEINA ÉS SIMPLIFICAR LA SEVA

Anna Mas

Anna Mas

Gerent

Josep Muntal

Josep Muntal

Director Comercial

Meritxell Torregrosa

Meritxell Torregrosa

Responsable de Contabilitat

Yasmine Rodríguez

Yasmine Rodríguez

Responsable Administració Comercial

Jaume Sans

Jaume Sans

Responsable Administració Postvenda

Joan Casas

Joan Casas

Comercial Maquinària

Ramon Mas

Ramon Mas

Comercial Utillatge

Francisco Román

Francisco Román

Comercial Delegació Llevant

Arturo Gonçalves

Arturo Gonçalves

Resp. Serv. Assistència Tècnica

Xavi Mir

Xavi Mir

Serv. Assistència Tècnica

César Rodríguez

César Rodríguez

Adjunt Serv. Assistencia Tècnica

Lluís Morales

Lluís Morales

Ser. assistència tècnica